Odpovedáme každému do 72 hodín!

KoronavírusPoradíme vám
30. októbra 2020

ÚČASŤ NA PLOŠNOM TESTOVANÍ COVID-19

Domino

Vážení zamestnanci,

V sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční štátom organizované prvé kolo plošného testovania Covid-19, ktorého cieľom je zníženie miery šírenia nákazy.

Veríme, že zodpovedným prístupom dokážeme spoločne obmedziť šírenie pandémie, preto chceme povzbudiť všetkých našich zamestnancov, aby sa testovania zúčastnili. Vzhľadom na organizáciu testovania nie je nutné ísť sa testovať v presne určený čas – je možné vybrať si z celého rozsahu testovacích hodín. Rovnako je možné test absolvovať na ľubovoľnom mieste.

Testu sa ZÚČASTNÍM:

V prípade, že test absolvujete s pozitívnym výsledkom, lekár vám vystaví karanténnu PN, ktorá bude hradená a vy budete mať počas karantény príjem. Ak budete musieť zostať v karanténe, kvôli kontaktu s pozitívne testovaným kolegom, členom rodiny a pod., takisto máte nárok na karanténnu PN.

 TESTU sa NEZÚČASTNÍM:

Ak z vlastného rozhodnutia na test nepôjdete, automaticky sa na vás bude vzťahovať prísnejšia forma vládou nariadeného zákazu vychádzania, čo znamená, že budete mať okrem iného zakázané chodiť do práce. V takomto prípade štát neposkytuje žiadnu kompenzačnú nemocenskú dávku (karanténnu PN) a zároveň ani Manuvia neposkytuje žiadnu náhradu mzdy, pretože ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Ak test neabsolvujete, v praxi to znamená, že nebudete mať ŽIADNY PRÍJEM počas celej doby zákazu vychádzania. Tá môže trvať až 17 dní Navyše vás zamestnávateľ odhlási zo zdravotného a sociálneho poistenia. Budete preto povinní uhradiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie na vlastné náklady.

Za účelom zabezpečenia ochrany zdravia na pracovisku má zamestnávateľ právo vyžadovať od zamestnancov, aby sa pred vstupom na pracovisko preukázali negatívnym testom.

Vyzývame vás preto, aby ste vo vlastnom záujme testovanie absolvovali a vybrali si taký čas, na ktorý nemáte naplánovanú pracovnú zmenu. Následne vám odporúčame nosiť originál Certifikátu o negatívnom teste vždy so sebou, aby ste sa ním mohli preukázať pri prípadnej kontrole Policajným zborom SR. V opačnom prípade vám hrozí pokuta za porušenie zákazu vychádzania. Skutočnosť, či máte Certifikát k dispozícii, budeme preverovať náhodným spôsobom pri príchode na pracovisko.

 V prípade vašej neprítomnosti v práci z akéhokoľvek dôvodu  (pozitívny test, karanténna PN, karanténa z dôvodu neotestovania, atď) vás prosíme o bezodkladné nahlásenie!

 

Ďakujeme!

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní