Odpovedáme každému do 72 hodín!

Zo sveta práceČlánok
25. marca 2015

Študenti sa pýtajú, kde získať prax

CEO Express People Peter Dosedla

25. marca 2015 – Študentov nezaujíma len samotná teória, ale hlavne otázka, čo po škole. Ako nabrať dostatok praxe a čo uviesť do životopisu, ak nemajú relevantné skúsenosti? Počas prednášky na UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) im radil náš CEO Peter Dosedla.

Skúsenosti medzinárodnej spoločnosti

Stretnutia so študentmi sú pre nás vždy motivujúce. Radi sa podelíme o vlastné know-how a vypočujeme si názory mladých ľudí. Naposledy sme sa takto v pondelok, 23. marca, stretli so študentmi Fakulty verejnej správy na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Rozoberali sme odbornú problematiku medzinárodného pohybu pracovnej sily a kapitálu aj transnacionálne štruktúry firiem. Ako spoločnosť, ktorá začínala v dvoch a dnes pôsobí v štyroch krajinách, sme im na praktických príkladoch z našej histórie a praxe priblížili fungovanie medzinárodnej spoločnosti.

CEO Express People Peter Dosedla

Čo po škole?

Záujem študentov sa okrem odborného prelínania teórie a praxe sústreďoval aj na otázku, s ktorou sa stretáva mnoho študentov: Čo ďalej? Čo po škole? Druhá časť prednášky sa preto uberala v duchu problematiky množstva teórie a nedostatku praxe samotných študentovSnažili sme sa im poradiť aj v tomto smere. „Vynikajúce výsledky sú dôležité, niekedy však nestačia. Ak študenti nenaberajú pracovné skúsenosti už počas štúdia, ťažšie sa im to neskôr dobieha,“ vyjadril sa Peter Dosedla.

Čo po škole?

Do životopisu akúkoľvek prax

Mnoho študentov ale počas samotného štúdia nemá dostatok času a priestoru na budovanie kariéry. Otázne teda je, či si do životopisu napísať aj informácie o letnej brigáde čašníčky či na farme, alebo radšej budúcemu zamestnávateľovi zaslať poloprázdny životopis. „Jednoznačne treba uviesť aj takéto brigády,“ pokračuje Dosedla. Budúci zamestnávateľ i náborár v personálnej agentúre pozitívne hodnotia aj samotné úsilie daného kandidáta nadobudnúť pracovné návyky. Pri akejkoľvek práci človek naberá skúsenosti, schopnosť jednať a analyzovať.

Dnes je ponúk na stáže či absolventskú prax mnoho. „Platí jednoduché pravidlo – všetko je na webe,“ dodáva Dosedla. Aj u nás v Express People máme priebežne otvorené viaceré pozície v rámci absolventskej praxe, a to na personálnom, právnom alebo mzdovom oddelení.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní