Odpovedáme každému do 72 hodín!

Článok
9. apríla 2019

Práca na zmeny a benefity, ktoré z nej plynú

diar na drevenom podklade s ruzou

Trendy a životný štýl sa za posledné obdobie rapídne zmenili. Spolu s touto zmenou sa prirodzene mení aj spôsob, akým chce človek pracovať. V dnešnej dobe sa už nepozeráme na pracovnú pozíciu len ako na zdroj príjmu, prostredníctvom ktorého uspokojujeme svoje potreby. Práve naopak, v súčasnosti majú ľudia potrebu skĺbiť svoj osobný život s pracovnými povinnosťami a hľadajú si takú prácu, ktorá im to umožní. Chcú byť totiž finančne sebestační, no zároveň je pre nich dôležitý voľný čas, ktorý chcú tráviť intenzívne a kvalitne.

Dôvody, pre ktoré ľudia uprednostňujú prácu na zmeny

O založení rodiny ľudia uvažujú v čoraz neskoršom veku, väčšinou až po ukončení štúdia a vybudovaní kariéry. Nechcú stratiť kontakt so svojím zamestnaním, no čas strávený s rodinou je pre nich veľmi vzácny. Hľadajú teda balans medzi rodinou a prácou, ktorý im poskytuje práve práca na zmeny. Ďalším dôvodom uprednostňovania práce na zmeny sú vysoké nároky kladené na pracovníkov. Tie veľmi často spôsobujú ‚‚vyhorenie‘‘, ktorého sprievodným javom sú rôzne zdravotné problémy. Pri výkone mnohých profesií sa vyžaduje aj celoživotné vzdelávanie, ktoré síce zvyšuje pracovný kredit, no vyvíja na zamestnancov určitý psychický nátlak. Možnosť pracovať na zmeny a mať viac voľných dní po sebe, ktoré s touto prácou súvisia, im umožňuje rozložiť si pracovný stres a obmedziť tak zdravotné ťažkosti.

Benefity práce na zmeny a ich právna úprava na rok 2019

Práca na zmeny so sebou neprináša len viac dní voľna za sebou, ale aj veľmi zaujímavé finančné benefity v podobe príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov. Ak zamestnanec vykonáva prácu cez sviatok, ktorý zároveň pripadol na sobotu či nedeľu, dochádza k súbehu týchto príplatkov. Rovnako je tomu aj v prípade nočnej práce počas víkendu alebo sviatku. Novelou Zákonníka práce boli všetky tieto príplatky zvýšené.

 

kopy postavene z minci, ktore postupne rastu az po tu najvacsiu kopu minci

 

Príplatky za prácu cez sviatok
Mzdové zvýhodnenie za prácu cez sviatok bolo zvýšené z 50 % na rovných 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

Príplatky za prácu cez víkend
Zákonník práce ustanovuje nasledovný príplatok za každú hodinu práce cez víkend:

  • Príplatok za prácu v sobotu:
    – od 01.01.2019 je príplatok 25 % minimálnej mzdy
    – od 01.05.2019 je príplatok 50% minimálnej mzdy
  • Príplatok za prácu v nedeľu:
    – od 01.01.2019 je príplatok 50 % minimálnej mzdy
    – od 01.05.2019 je príplatok 100 % minimálnej mzdy

Príplatky za nočnú prácu
Nočná práca je práca, ktorá je vykonávaná v čase od 22:00 do 06:00. Od 01.01.2019 je príplatok za nočnú prácu 30 % minimálnej mzdy za hodinu. V prípade, že zamestnanec vykonáva rizikovú prácu je tento príplatok 35 % minimálnej mzdy za hodinu. Od 01.05.2019 bude tento príplatok ešte vyšší, a to 40 % minimálnej mzdy a pri výkone rizikovej práce až 50 %. Príplatky sa týkajú zamestnancov v pracovnom pomere aj zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Využite možnosť pracovať na zmeny
To, ako je človek spokojný so svojou prácou bezpochyby ovplyvňuje aj jeho osobný život. Ak je primerane finančne ohodnotený, nie je vystavený stresujúcim situáciám a má dostatočný priestor aj na voľnočasové aktivity, zvyšuje nielen kvalitu svojho života, ale aj samotný pracovný výkon.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní