Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Aktívne sledujeme situáciu ohľadom koronavírusu (COVID-19) a príjmame opatrenia, ktoré si môžete prečítať TU.

Odpovedáme každému do 72 hodín!

Publikované článkyČlánok
5. marca 2015

Informovaný zamestnanec – motivovaný zamestnanec

Bulletin cover

06. marca 2015 – Snažiť sa zapájať zamestnancov do diania vo firme je dôležité a dá sa zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Aj my si uvedomujeme tento podstatný faktor. Kľúčová je najmä dostatočná komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými. Vďaka nej si totiž zamestnanec dokáže lepšie predstaviť celkový obraz a smerovanie firmy.

Zdravá podniková klíma

Výsledok firmy či závodu je výsledkom práce všetkých jej zamestnancov, a preto aj nálada v spoločnosti je dôležitá. Odzrkadľuje sa to na práci zamestnancov – úsilia a zanietenia, ktoré vkladajú do svojho výkonu. Práve preto by mal zamestnanec vedieť, čo sa práve vo firme deje, aká je reálna situácia, čo sa mení aj čo zmeny prinesú. Ľudia by tiež mali mať možnosť o situácii diskutovať, pýtať sa a vyjadriť svoj názor. Ak majú ťahať všetci za jeden povraz, musia poznať firmu, pre ktorú pracujú, jej ciele a hodnoty.

Pri výbere nástrojov internej komunikácie sa dajú použiť rôzne nástroje. Okrem pravidelnej osobnej komunikácie je to najmä použitie adekvátnych informačných kanálov (počítačová sieť, podnikový časopis, tlačený obežník).

Zamestnanecký bulletin: Motivácia aj zdravá rivalita

Aj my si uvedomujeme tento dôležitý faktor. Preto pre našich zamestnancov na viacerých zákazkách vydávame mesačný bulletin, v ktorom sa dozvedia všetky potrebné novinky o dianí vo vnútri spoločnosti. Na niekoľkých stranách sa každý mesiac dočítajú, čo sa vo firme udialo, informujeme ich o zmenách a novinkách,  aj o spoločných akciách, ako nohejbalový turnaj. Zostavujeme anketu na aktuálne témy. Jednoducho, noviny prinášajú reálny pohľad na každodenné fungovanie v závode.

“Reakcia zamestnancov na obežník je pozitívna. Ľuďom sa páči, že dostávajú informácie o novinkách z prvej ruky. Taktiež sa ku ním takýmto spôsobom vieme prihovoriť,” približuje  Key account manažér Pavol Kelemen situáciu v závode, v ktorom bulletin vydávajú už vyše pol roka. Úspech zožala aj rubrika TOP zamestnanci, kde sa medzi pracovníkmi vytvorila zdravá rivalita. Tešíme sa preto z úspechu nášho bulletinu a s nadšením vydávame ďalej!

Vydávanie zamestnaneckého bulletinu
Bulletin3

 

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní