Odpovedáme každému do 72 hodín!

Poradíme vám
3. júla 2018

Blížia sa dovolenky! Kedy vám ju zamestnávateľ nemusí udeliť?

dovolenky-čerpanie

More, slnko, teplo. Čas oddychu a letných prázdnin je tu. Máte už vybavenú dovolenku u svojho zamestnávateľa? Kedy vám ju nadriadený nemusí povoliť a v akej situácii máte nárok na voľno navyše? Prečítajte si článok až dokonca a dozviete sa všetko o dovolenkách a ich čerpaní.

Koľko dní voľna si môžete zobrať?

Každý zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok má zo zákona nárok čerpať dovolenku. Tí mladší si užijú 20 dní dovolenky a po veku 33 rokov smú zamestnanci čerpať 25 dní voľna. Výmera dovolenky pre štátnych zamestnancov je 5 týždňov, po 33 roku života môžu využiť 30 dní voľna. Najlepšie sú na tom učitelia, pedagógovia a zamestnanci školstva, ktorí majú 8 týždňov voľna podľa osobitného predpisu. Pod týždňom dovolenky sa vo všeobecnosti rozumie 7 po sebe nasledujúcich dní.

  • A prečo máme dovolenky najradšej? Pretože sú to dni ničnerobenia, za ktoré berieme plat, a to v sume priemerného zárobku za predchádzajúci kvartál.
  • Ako zistíte koľko dní dovolenky ešte máte? Tento údaj sa nachádza na výplatnej páske.

Kto má nárok na dovolenku navyše?

Viac voľných dní, alebo tzv. dodatková dovolenka je určená pre ľudí, ktorí pracujú v náročných pracovných podmienkach. V prílišnom hluku, teple, nečistote alebo zdraviu škodlivom prostredí. Hovoríme o zamestnancoch, ktorí robia pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Ide tiež o prácu v zdravotníckych zariadeniach, s infekčnými materiálmi, ako aj pri mimoriadne namáhavých pracovných činnostiach za pôsobenia chemických látok. Dodatkovú dovolenku musíte čerpať pred inými typmi dovolenky a v prípade, že ju zamestnanec nevyčerpá nedostane za ňu náhradu mzdy.

Kedy vám hrozí, že nedostanete týždeň dovolenky?

V prípade, že ste rámci jedného kalendárneho roku u toho istého zamestnávateľa nepracovali dlhšie ako 60 dní. V takej situácii získavate len dovolenku za odpracované dni. A to v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní.

Na čo nezabudnúť pri čerpaní dovolenky?

O čerpaní dovolenky rozhoduje zamestnávateľ po diskusii so zamestnancom. To, či vám zamestnávateľ povolí dovolenku závisí od plánu dovoleniek a plnenia pracovných cieľov. Zamestnávateľ je však povinný umožniť zamestnancovi vybrať si dovolenku, ak mu v tom nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Čo ak nevyčerpáte dovolenku?

Môžete si ju preniesť do ďalšieho roku. Ale ak si ani v tom roku túto prenesenú dovolenku nevyčerpáte, v ďalšom roku vám už prepadne.

Viete ako funguje hromadné čerpanie dovolenky?

Ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov spoločnosti, zamestnávateľ môže určiť hromadnú dovolenku na maximálne 2 týždne. V nevyhnutných prípadoch môže ísť aj o 3 týždne hromadnej dovolenky, zamestnávateľ ju však musí zamestnancom oznámiť 6 mesiacov skôr.

Ak hľadáte prácu s výmerou dovolenky na 5 týždňov vyberte si miesto operátora výroby v Pardubiciach. Práca je vhodná pre mužov, ženy i páry ako aj absolventov bez praxe.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní