Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Aktívne sledujeme situáciu ohľadom koronavírusu (COVID-19) a príjmame opatrenia, ktoré si môžete prečítať TU.

Odpovedáme každému do 72 hodín!

Poradíme vámČlánok
27. januára 2015

Ako správne reagovať na pracovnú ponuku

paper1

07. januára 2015 – HR špecialista pri selekcii životopisov pracuje s obrovským množstvom žiadostí. Prvotná selekcia zaberie najviac času a taktiež veľa energie. Zvyčajne aj vzhľadom k vysokej nezamestnanosti prichádza na jednu pozícií cca 100 až 400 životopisov (v závislosti od obsadzovanej pozície), ktoré je nutné podrobne preskúmať. Skôr než sa rozhodnete reagovať zaslaním svojho životopisu, žiadosti a motivačného listu, podrobne a hlavne pozorne si preštudujte požiadavky a pokyny, uvedené v inzerovanej ponuke.

Najčastejšou chybou sa stáva bezhlavé a niekoľkonásobné zaslanie žiadosti na inzerovanú ponuku. Svedčí to o tom, že uchádzač posiela svoj životopis na akúkoľvek pracovnú pozíciu, bez preštudovania požiadaviek, bez zhodnotenia svojich schopností a bez uváženia. Niekedy to vyzerá ako súťaž o najväčší počet kliknutí na kolónku: odoslať životopis. Pozor – toto nie je PC hra, ani self-challenge. Môžete si byť istý, že HR špecialista si Vás takto zapamätá, avšak nie práve v tom najpozitívnejšom zmysle.

Ďalšou nočnou morou sa stávajú nedodržané pokyny. Mnohokrát sa obsadzujú viaceré pozície. Preto je dôležité heslovite a jasne uviesť v predmete alebo texte mailu konkrétnu pozíciu, o ktorú prejavujete záujem. V opačnom prípade sa zdržuje selekcia a Váš životopis sa nemusí dostať k tej správnej osobe.

Špecifickou perličkou je pracovná pozícia, ktorá sa obsadzuje hromadne pre viaceré lokality v krajine. V pokynoch býva vždy jasne uvedené, aby uchádzači vyznačili mesto alebo región, v ktorom majú záujem pracovať. Teda ak sa naraz obsadzuje 9 miest, musíte taktiež uviesť jedno z týchto miest. HR špecialista si veľakrát pomáha so zaradením podľa adresy uchádzača. Ak však napríklad uchádzač býva v Bratislave, ale v danom meste nie je obsadzovaná žiadna pozíciu, Vaša žiadosť sa tak dostane do priečinka: nezaradené; a  tieto CV sa potom preštudujú ako posledné.

Nuž a posledné, čo treba určite dodržať pri reakcii na pozíciu? Požiadavky! Pokiaľ je v požiadavkách uvedené: prax je nevyhnutná; absolvent tu veľmi nepochodí a jeho žiadosť sa stáva len štatistickým číslom. Ak má uchádzač prax, ale v úplne inom odbore – taktiež mu to veľmi nepomôže.

Pri každej reakcii na pracovnú ponuku je teda dôležité to, aby ste naozaj vedeli, na čo reagujete. Aby ste dokázali reálne a triezvo zhodnotiť svoje schopnosti a tým zväčšili svoje možnosti.

Martina Bodová

HR Specialist

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní